قایق بادی اینتکس (ثبت لحظاتی شاد و مفرح در تابستان ۹۸)