مبل شنی کودک و نوزاد با مواد یونولیتی و روکش پارچه ای